شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که آیا با دستگاه های دیجیتال معمولی که سیستم فیوزینگ (غلطک حرارتی پخت رنگ ) آنها بصورت پیچشی هست و مستقیم لیبل را هدایت نمیکند می توان 

لیبل پی وی سی چاپ کرد یا نه.لیبل پی وی سی نوعی لیبل است که در مقابل کشش و پارگی و در مقابل آب استحکام بالایی دارد.برای همین پیشنهاد می شود که در حد امکان با دستگاه های چاپ دیجیتالی 

که سیستم فیوزینگ پخت رنگ آنها بصورت پیچشی هست ،از  چاپ لیبل پی وی سی استفاده نشود که بدلیل حرارت فیوزینگ باعث بلند شدن لیبل و کش آمدن لیبل روی آن شده و ایجاد آسیب و پارگی فیوزینگ 

می شود.